historia

  NAJWAŻNIEJSZE DATY
  OD POWSTANIA DO DNIA DZISIEJSZEGO

  1962 Werner Saipt zakłada firmę „Union-Autozubehör” w Landau
  1972 „Union-Autozubehör” prowadzi dystrybucję Nigrin. W tym samym roku następuje przejęcie firmy przez Stinnes AG. Wprowadzane zostają produkty elektromontażowe.
  1974 Zostały nabyte pełne prawa do marki Nigrin, wraz z chronionymi recepturami i znakami towarowymi.
  1978 Firma zmienia nazwę na „Union-Technohandel GmbH”
  1982 Kolejna zmiana nazwy na „Inter-Union Technohandel GmbH”
  1985 Otwarcie centrum dystrybucyjnego w Radevormwald
  1986 Rozpoczęcie dystrybucji Nigrin w Austrii, Francji i Grecji.
  1993 Wprowadzenie gamy akcesoriów rowerowych.
  1995 Firma przenosi się do nowej siedziby w Landau.
  2001 Otwarcie oddziału w Polsce wraz z kolejnym wielkopowierzchniowym magazynem. Uruchomienie specjalistycznych usług wsparcia sprzedaży.
  2004 Otwarcie kolejnego centrum dystrybucji w Beringe.
  2010 Nabycie marki rowerowej FISCHER.
    Założenie oddziału Intertec Asia w Hong Kongu.
  2012 Zwycięstwo w konkursie BHB
    Wprowadzenie do sprzedaży rowerów Fischer.