OCHRONA DANYCH

  To jeststrona internetowa:

  Inter - Union Technohandel GmbH
  Klaus von Klitzing Str . 2 76829 Landau
  VAT - ID -Nr . DE 811144604 Amtsgericht Landau / Pfalz

  Rejestr handlowy: HRB 1761

  Inter - Union Technohandel GmbH reprezentowana jest przez Zarząd:

  Aleksander Chrzanowski, Jürgen Herrmann , Frank Jansen

  OŚWIADCZENIE DOT. OCHRONY DANYCH

  Niniejsze postanowienia dotyczące ochrony danych obowiązują wyłącznie w odniesieniu do oferty internetowej Inter-Union Technohandel GmbH znajdującej się pod adresem www.inter-union.de.

  Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, oraz że zainteresowali się Państwo naszym przedsiębiorstwem, naszymi produktami i usługami.

  Postrzegamy ochronę danych jako element jakościowy, bardzo istotny z punktu widzenia klienta. Ochrona Państwa danych osobowych i dóbr osobistych jest dla nas niezwykle ważna. Przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe pobierane podczas wizyt na naszej stronie internetowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi w zakresie ochrony danych osobowych. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych oferentów, w odniesieniu do których niniejsze oświadczenie dot. ochrony danych nie ma zastosowania.

  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

  Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, nasz serwer zapisuje standardowo techniczne dane dostępu takie jak adres IP Państwa dostawcy Internetu, informacje dotyczące użytej przeglądarki, stronę, z której Państwo weszli na naszą stronę, podstrony, które odwiedzają Państwo na naszej stronie, oraz datę i godzinę wizyty. Dane te jednak nie są przyporządkowywane konkretnej osobie. Wykorzystujemy te techniczne dane dostępu wyłącznie w celu podniesienia atrakcyjności oraz poprawy obsługi naszych stron, jak również ewentualnie odpowiednio wczesnego wykrycia problemów technicznych na stronie.

  Poza tym mogą Państwo korzystać praktycznie z całej naszej oferty internetowej bez konieczności przekazywania nam swoich danych osobowych. Zgodnie z zasadą unikania przesyłu danych oraz minimalizacji danych gromadzimy i zapisujemy dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy są one absolutnie niezbędne do realizacji żądanego przez Państwa celu i zostały podane dobrowolnie. Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów realizacji Państwa zleceń, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz zapewniania Państwu dostępu do szczególnych ofert i informacji lub celem świadczenia usług specjalnych (np. wysyłki broszur).

  Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych, związanie celem

  Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celach wymienionych na niniejszej podstronie dotyczącej ochrony danych. Ponadto dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane, o ile po dokładnym rozważeniu wszystkich interesów okaże się to niezbędne do zachowania uzasadnionych interesów handlowych firmy Schenker Deutschland AG.

  Udostępnimy przekazane przez Państwa dane osobowe bez Państwa wyraźnej zgody wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia naszym spółkom-córkom bądź partnerom uczestniczącym w realizacji danego zamówienia. Nie przekazujemy ich natomiast osobom trzecim, a zwłaszcza nie dokonujemy ich sprzedaży bądź nie przekazujemy ich w innej formie użytkownikom, którzy mogą je wykorzystać do celów komercyjnych.

  Zasięganie informacji, zmiana i usuwanie zapisanych danych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą Państwo w każdym czasie skierować do nas zapytanie, czy i jakie Państwa dane osobowe są u nas przechowywane. W odpowiedzi wyślemy Państwu odpowiednią informację. Prosimy o kierowanie zapytań do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych (patrz po prawej stronie). Za jego pośrednictwem mogą Państwo również zlecić korektę i usunięcie danych.

   

   

   

  Haftungsbeschränkung
:
  Mit Ausnahme der Schadensersatzansprüche wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften und solcher nach dem Produkthaftungsgesetz sind alle Schadensersatzansprüche (z. B. aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen, positiver Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung) gegen uns ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen im Verhältnis zu Kaufleuten auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer leitenden Angestellten, im übrigen auch auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Bei Verzug und Unmöglichkeit haften wir gegenüber Nicht-Kaufleuten auch bei Fahrlässigkeit, jedoch nur in Höhe der Mehraufwendungen für einen Deckungskauf oder eine Ersatzvornahme. Für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ("Kardinalpflichten") haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten, jedoch begrenzt auf typische und vorhersehbare Schäden.
Soweit die Inter-Union Technohandel GmbH neben anderen als Gesamtschuldner haftet, haftet sie stets nur subsidiär an letzter Stelle.
Für den Verlust von Daten haftet die Inter-Union Technohandel GmbH nur, soweit diese in anwendungsadäquaten Intervallen, mindestens jedoch einmal täglich in maschinenlesbarer Form gesichert wurden.
Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.