Polityka prywatności

  Pliki cookie

  W niektórych obszarach naszej oferty internetowej wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), aby monitorować upodobania osób odwiedzających naszą stronę oraz odpowiednio do nich optymalnie ją dostosowywać. Pliki cookies nie są wirusami i tym samym nie stanowią żadnego zagrożenia dla Państwa komputera. Są to małe pliki danych zapisywane na Państwa komputerze. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie Państwa komputera przez nasz serwer przy ponownej wizycie i ułatwiają Państwu nawigację oraz korzystanie z naszych stron internetowych. W swojej przeglądarce internetowej mogą Państwo wprowadzić ustawienia pozwalające na domyślną akceptację lub zapisywanie wszystkich plików cookies bądź też na decydowanie o ich akceptacji i zapisaniu w każdym przypadku indywidualnie. Bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo m. in. w zakładce „Pomoc” Państwa przeglądarki.

  Bezpieczeństwo Państwa danych

  Przekazywane przez Państwa dane są przez nas chronione przy pomocy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie monitorowane i udoskonalane odpowiednio do postępu technologicznego i możliwości organizacyjnych.

  Osoba kontaktowa ds. ochrony danych

  Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie lub skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych.

  Maik Goehrke
  Schenker AG
  Pełnomocnik ds. ochrony danych
  Alfredstrasse 1
  45131 Essen
  Tel.: +49 201 8781 8063
  Faks: +49 201 8781 8872
  E-mail

   

  Oświadczenie dot. ochrony danych i wykorzystania Google Analytics

  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analitycs, narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analitycs stosuje tzw. „ciasteczka”, pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka dotyczące użytkowania przez Państwa niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły na serwer Google w USA, gdzie są zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google już na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu przeanalizowania użytkowania przez Państwa naszej strony, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz zapewnienia operatorowi strony internetowej innych usług związanych ze stroną internetową i z dostępem do Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

  Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takiej sytuacji mogą Państwo nie być w stanie korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcjonalności strony. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych generowanych poprzez ciasteczka i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: http://tools.qooqle.com/dlp3qe/qaoptout?hl=de.

   

   

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

   

  I.    Klauzula informacyjna dla klientów składających reklamacje

  Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intertec Polska Sp. z o.o. Stara Wieś, ul. Grodziska 22, 05-830 Nadarzyn, ado@intertec-polska.pl

  2) Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do nas przez sieć handlową w ramach zgłoszonej przez Pana/Panią reklamacji w sieci handlowej

  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi reklamacyjnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji
  6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

  7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

  8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia procesu reklamacji  i rozpatrzenia reklamacji

  9) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

  II Klauzula informacyjna dla umów z kontrahentami

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intertec Polska Sp. z o.o, Stara Wieś, ul. Grodziska 22, 05-830 Nadarzyn,

  2) kontakt z Administratorem Danych – ado@intertec-polska.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

  9) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.